BRUSSEL - Het Belgische chemiebedrijf Solvay heeft in de eerste zes maanden van dit jaar zijn winst zien dalen met 18 procent. Vooral de duurdere euro en de trage economische groei zijn hiervoor verantwoordelijk, aldus Solvay in een mededeling. Bovendien waren april-juni 2002 ,,uitzonderlijk goed", zodat een vergelijking met dit jaar nadelig uitvalt.
De nettowinst kwam eind juni uit op 198 miljoen euro, tegen 241 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde minder fors: met 6 procent tot 3,79 miljard euro. Bij een onveranderde wisselkoers zou de omzet met 1 procent zijn gestegen. In alle divisies (chemie, farmacie, kunststoffen,...) werd minder omzet en minder winst geboekt.

Voor de rest van 2003 blijft Solvay voorzichtig. Het bedrijf stelt dat er nog teveel onzekerheden zijn, zowel wat het economisch herstel als de wisselkoers van de euro betreft. Solvay verwacht wel dat het resultaat globaal lager zal liggen dan in 2002, ,,hoewel zich mogelijk een herstel zou kunnen voordoen in het vierde trimester van 2003".