Campagne tegen discriminatie mikt op schokeffect
BRUSSEL - Deze week lanceert de overheid een sensibiliseringscampagne naar aanleiding van de nieuwe antidiscriminatiewet die van kracht wordt. ‘Discriminatie is onwettelijk, we willen de burgers een geweten schoppen’, laat de minister van Gelijke Kansen, Christian Dupont (PS), weten.
Om dat te bereiken, mikt de campagne op een schokeffect. Er worden mensen getoond die leterlijk etiketten opgenaaid gekregen hebben. Een kussend homopaar met het etiket ‘abnormaal’ en ‘besmettelijk’, iemand in een rolstoel met het woord ‘ballast’, een donkerhuidige jongeman met ‘uitschot’.


De campagne is te zien op televisie, op affiches en in brochures. Tattoos worden uitgedeeld aan jongeren op de zomerfestivals.

De nieuwe antidiscriminatiewet stond dinsdag in het Staatsblad. Ze laat een omkering van de bewijslast toe als de rechter discriminatie vermoedt. De schadevergoeding kan oplopen tot zes maanden loon bij discriminatie bij solliciteren en tot 1.300 euro in de andere gevallen. Er werd een objectieve lijst van discriminatiegronden in de wet opgenomen: ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, taal, gezondheid, burgerlijke staat, fysieke eigenschap. De veelbesproken praktijktests werden afgevoerd.

De campagne is een gezamenlijk initiatief van de Europese Unie, minister Dupont, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Ze past in het Europese jaar van de gelijke kansen.