Meer klachten over racisme op werkvloer
BRUSSEL - Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding heeft vorig jaar 1.022 meldingen ontvangen van racisme, tegen 924 het jaar voordien. Vijftien procent daarvan ging over racisme op de werkvloer. Dat is het hoogste cijfer in tien jaar. Het CGKR vraagt meer middelen om te strijden tegen racisme.
Vijftien procent van de ruim duizend dossiers die bij het Centrum geopend werden, gaan over racisme op de werkvloer. Een derde van die klachten gaan over discriminatie bij de aanwerving. Maar het Centrum legt niet de verantwoordelijkheid bij de werkgevers alleen. Ook op de werkvloer zelf wordt gediscrimineerd, luidt het. Daar is volgens het CGKR dan weer een rol weggelegd voor de vakbonden.


De Witte is alvast een voorstander van de zogenaamde nepsollicitaties. Maar de VLD is daar een grote tegenstander van. Volgens de liberalen gaat het om een inbreuk op de privacy van de werkgever.

Hate speech

Het CGKR formuleert in zijn jaarrapport nog meer eisen. Het vraagt dat de goedkeuring van de nieuwe antidiscriminatiewetten een prioriteit wordt voor de federale regering en het parlement. De regering mag ook niet op vakantie vertrekken vooraleer de uitvoeringsbesluiten rond de praktijktesten racisme rond zijn, luidt het.

Het centrum dringt voorts aan op een betere registratie van zogenaamde hate speech op het internet en van alle misdrijven die te maken hebben met racisme, homofobie en discriminatie.

Tot slot pleit het CGKR voor lokale meldpunten, in grote en middelgrote steden, waar burgers makkelijk terechtkunnen.