KRAKAU - De Amerikaanse president George Bush heeft Amerikanen en Europeanen opgeroepen tot eenheid. Hij deed dat in een toespraak tijdens zijn bezoek aan de Poolse stad Krakau. ,,De Verenigde Staten willen een sterke transatlantische alliantie'', zo zei hij.
,,Het is niet het ogenblik om de verdeeldheid in de grote alliantie aan te wakkeren'', aldus Bush, die er aan toe voegde dat eendracht nodig is om het hoofd te kunnen bieden aan terrorisme. ,,Als we de strijd samen voeren, zullen we sneller overwinnen'', aldus de Amerikaanse president.

Eerder op de dag bezocht Bush samen met zijn vrouw Laura de nazi-uitroeiingskampen van Auschwitz en Birkenau. In Auschwitz-Birkenau werden tussen 1940 en 1945 1,1 miljoen mensen, vooral joden uit heel Europa, uitgeroeid door de Duitsers. De Amerikaanse president zei dat deze plaatsen herinnerden aan ,,de macht van het kwaad''.

Auschwitz, een voormalige kazerne van het Poolse leger werd tot gevangenkamp van de Duitsers omgevormd nadat Polen in 1939 was ingenomen. Vanaf 1940 werd het een concentratiekamp. Drie kilometer verder ligt Birkenau. Van 1942 tot 1945 was dit een echt vernietigingskamp. Bush ging er naar de plekken waar de gedeporteerden per trein aankwamen vooraleer geselecteerd te worden. De meest sterken werden gebruikt voor het werk. De ouderen, vrouwen, kinderen en zwakkeren werden naar de gaskamers gestuurd.

Bij zijn afscheid bedankte de Amerikaanse president de museumdirectie voor ,,dit aangrijpende bezoek''. ,,Dat jullie werk de komende generaties mag inspireren opdat ze waakzaam zouden zijn voor het terugkeren van het onuitgesproken kwaad in onze wereld'', aldus Bush.

Bush verlaat Krakau zaterdagnamiddag. Hij gaat vandaar naar het Russische Sint-Petersburg waar hij de driehonderdste verjaardag van de stad zal bijwonen. Later staan ook nog Frankrijk en het Midden-Oosten op het programma van de zesdaagse rondreis van de president.