SINT-PETERSBURG - De Russische president Vladimir Poetin wil niet dat de verruiming van de Europese Unie ten koste gaat van de betrekkingen met Moskou. Hij waarschuwde ervoor dat het Schengenverdrag geen nieuwe ,,muur'' mag doen ontstaan. Poetin wil niet dat de nieuwe leden van de Unie een visumplicht voor Russen opleggen.
Poetin zei dat zaterdag op de eerste top van Rusland en de Europese Unie in het Russische Sint-Petersburg.

De Russische president eiste tegen 2004 een oplossing voor de problemen die door de uitbreiding van de Unie voor zijn land kunnen ontstaan. ,,Vele van onze gewone burgers zullen de nieuwe situatie enkel begroeten als een nieuwe Schengenmuur''.

Visums

Poetin wreef in het bijzonder voorzitter Romano Prodi van de Europese Commissie aan niet tot een akkoord met hem te zijn gekomen voor de oprichting van een werkgroep rond de visums.

De Duitse Bondskanselier Gerhard Schröder stelde zich open voor de Russische eis voor visavrij verkeer tussen Rusland en het westen. Gelijktijdig riep hij Moskou op het klimaatverdrag van Kyoto te ratificeren. Dit kan enkel na Russisch fiat in werking treden.

Tsjetsjenië

In het slotcommuniqué van de top roept de Europese Unie Rusland indirekt op om de internationale gemeenschap te betrekken bij het zoeken naar een oplossing voor Tsjetsjenië.

Rusland heeft in maart het mandaat van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Tsjetsjenië laten aflopen.

In het slotdocument wordt voor het eerst in twee jaar het conflict in de opstandige deelrepubliek weer vermeld. Rusland beschouwt het als een interne aangelegenheid.

De verzamelde staatshoofden en regeringsleiders veroordeelden elk gebruik van geweld dat een politieke oplossing voor het probleem in gevaar kan brengen.