Postmarkt in 2011 volledig vrij
Het Europese Parlement heeft donderdagmiddag in Brussel de eerder afgesproken vrijmaking van de postdiensten in Europa bekrachtigd. Vanaf 2011 verliezen traditionele postbedrijven als De Post hun monopolie op de verdeling van zendingen van minder dan 50 gram, het laatste segment van de markt dat nog afgeschermd werd.
Na de goedkeuring in het Europese Parlement moet de Belgische regering zich nu buigen over de vraag hoe de vrijmaking van de markt in België wordt geregeld.

Zo moet de regering onder meer bepalen hoe ze de universele dienstverlening zal organiseren. In de richtlijn staat immers dat elke burger het recht behoudt om vijf dagen per week post te ontvangen aan betaalbare prijzen.