Bart De Bie moet één jaar de cel in
Bart De Bie
Oud-politiecommissaris Bart Debie (33) van het Vlaams Belang moet een jaar effectief naar de gevangenis, wegens slagen aan enkele Turkse arrestanten. Hij is door het hof van beroep in Antwerpen ook schuldig bevonden aan racisme.
Debie, die gemeenteraadslid is in Antwerpen en fractiesecretaris in het Vlaams parlement, verliest zijn burgerrechten gedurende vijf jaar. Dat betekent dat hij ontslag moet nemen uit de gemeenteraad.

Het Vlaams Belang blijft Debie honderd procent steunen. Volgens fractieleider Filip Dewinter gaat het om een politiek vonnis ‘dat bedoeld is om Debie te broodroven en politiek te vermoorden.’

De oud-politiecommissaris tekent cassatieberoep tegen zijn veroordeling aan. Tot het Hof van Cassatie uitspraak heeft gedaan, kan Debie zijn politiek mandaat blijven uitoefenen.

Debie krijgt vier jaar cel, waarvan een jaar effectief, wegens opzettelijke slagen aan vier Turkse arrestanten, vervalsing van processen-verbaal en aansporing tot racisme.

Hij krijgt ook een boete van 1.250 euro. In eerste aanleg kreeg hij drie jaar cel met uitstel. Hij werd toen wel vrijgesproken voor het aanzetten tot racisme. De rechter in eerste aanleg sprak ook geen ontzetting uit de politieke rechten uit.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig