De regering Van Rompuy I loopt grotendeels gelijk met de regering Leterme I. Toch zijn er enkele opvallende verschillen.
Ministers

Herman Van Rompuy: Eerste Minister
(Vervangt Yves Leterme)
Didier Reynders: Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
Laurette Onkelinx: Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Karel De Gucht: Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken
(Wordt Vice-premier in de plaats van Patrick Dewael)
Steven Vanackere: Vice-Eerste Minister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
(Vervangt Inge Vervotte en neemt het vice-premierschap en Institutionele Hervormingen over van Jo Vandeurzen)
Joëlle Milquet: Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen
Stefaan De Clerck: Minister van Justitie
(Vervangt Jo Vandeurzen)
Sabine Laruelle: Minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
Marie Arena: Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
Pieter De Crem: Minister van Landsverdediging
Paul Magnette: Minister van Klimaat en Energie
Charles Michel: Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Vincent Van Quickenborne: Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
Annemie Turtelboom: Minister van Migratie- en asielbeleid
Guido De Padt: Minister van Binnenlandse Zaken
(Vervangt Patrick Dewael)

Staatssecretarissen

Etienne Schouppe: Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
Carl Devlies: Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie
Bernard Clerfayt: Staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de Minister van Financiën
Olivier Chastel: Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
Julie Fernandez- Fernandez: Staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Melchior Wathelet: Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de Minister van Justitie
Jean-Marc Delizée: Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig