De regering Van Rompuy I loopt grotendeels gelijk met de regering Leterme I. Toch zijn er enkele opvallende verschillen.
Ministers

Herman Van Rompuy: Eerste Minister
(Vervangt Yves Leterme)
Didier Reynders: Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
Laurette Onkelinx: Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Karel De Gucht: Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken
(Wordt Vice-premier in de plaats van Patrick Dewael)
Steven Vanackere: Vice-Eerste Minister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
(Vervangt Inge Vervotte en neemt het vice-premierschap en Institutionele Hervormingen over van Jo Vandeurzen)
Joëlle Milquet: Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen
Stefaan De Clerck: Minister van Justitie
(Vervangt Jo Vandeurzen)
Sabine Laruelle: Minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
Marie Arena: Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
Pieter De Crem: Minister van Landsverdediging
Paul Magnette: Minister van Klimaat en Energie
Charles Michel: Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Vincent Van Quickenborne: Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
Annemie Turtelboom: Minister van Migratie- en asielbeleid
Guido De Padt: Minister van Binnenlandse Zaken
(Vervangt Patrick Dewael)

Staatssecretarissen

Etienne Schouppe: Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
Carl Devlies: Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie
Bernard Clerfayt: Staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de Minister van Financiën
Olivier Chastel: Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
Julie Fernandez- Fernandez: Staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Melchior Wathelet: Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de Minister van Justitie
Jean-Marc Delizée: Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden