Kartel CD&V-N-VA voorbij
BRUSSEL. CD&V en N-VA trekken niet in kartel naar de federale verkiezingen in 2007. Aanleiding voor de breuk is de komst van senator Jean-Marie Dedecker naar het N-VA.
Het overleg tussen CD&V en N-VA heeft de spanning die vanmorgen ontstaan was niet kunnen wegnemen. CD&V stelde na de overstap van Jean-Marie Dedecker voorwaarden aan zijn kartelpartner en die is niet bereid die te aanvaarden. Beide partijen gaan in de toekomst alleen verder. Eerder vandaag had de CD&V van Oostende, de thuisbasis van Dedecker, al beslist dat het niet verder wilde met de N-VA.

Voorzitter Jo Vandeurzen gaf vanavond toelichting bij de beslissing. ,,De aanwezigheid van Jean-Marie Dedecker op een lijst met CD&V'ers staat haaks op de geloofwaardigheid en de politieke stijl die de Vlaamse christendemocraten voorstaan. Politiek bedrijven en een partij leiden moet meer zijn dan enkel tactiek. k ben niet bereid de militanten in dat soort verhaal mee te pakken waar onze geloofwaardigheid op de korrel kan worden genomen.''

Vandeurzen benadrukte grote voorstander te zijn van het kartel met N-VA en onderstreepte dat zijn partij "gemaakte kartelafspraken loyaal en correct zal uitvoeren". Op Vlaams niveau en in de gemeenten en provincies wil CD&V dus het kartel niet opblazen.

Een andere bron binnen de CD&V benadrukte eerder vandaag al in een reactie aan De Standaard dat niet zij, maar de N-VA het kartel hebben opgeblazen door Dedecker binnen te halen.

De N-VA van haar kant wees erop dat ze een belangrijk aandeel had in de winst van de CD&V bij de jongste verkiezingen. De partij meent dan ook dat ze met de steun van stemmenkanon Dedecker sterk genoeg zal staan om de kiesdrempel alleen te kunnen halen.

,,Eindelijk zijn we het eens over iets’’

Vanmorgen maakte Dedecker zijn overstap naar de N-VA officieel bekend. Dat werd bij kartelpartner CD&V unaniem negatief onthaald. Toch kon er vanmiddag op het CD&V-bestuur nog een grapje af. ,,Eindelijk zijn we het eens over iets’’, klonk het daar. Maar de toon was duidelijk: Jean-Marie Dedecker wordt niet met open armen ontvangen.

Het partijbestuur van CD&V werd vandaag in allerijl bij elkaar geroepen nadat gisterenavond bekend werd dat Dedecker lid werd van de N-VA. Oorspronkelijk hield de partij het officieel op een korte mededeling dat ze gaat overleggen met de kartelafspraken met N-VA. Binnenskamers was heel wat sterkere taal te horen.

Volgens eensluidende bronnen zag geen enkel lid van het partijbureau een gemeenschappelijke lijst met Dedecker zitten. Niet alleen de ACW-vleugel van CD&V maakte bezwaren, ook de eerder rechtse, ,,ethische’’ vleugel had vragen bij de figuur van de ex-VLD’er.

,,Zijn kandidatuur is niet verzoenbaar met ons mens- en maatschappijbeeld’’, klinkt het bij één bron. ,,Je moet je ziel niet verkopen om tactische redenen.’’ Ook Dedeckers confronterende stijl is een obstakel. Daarnaast was de vraag waarom de N-VA CD&V op deze manier voor een voldongen feit zet, niet van de lucht. Het kartel met de N-VA werd niet in vraag gesteld. Hoewel niemand van CD&V op één lijst wil met Dedecker, wil ook niemand het kartel opblazen. Gehoopt wordt dat de N-VA op andere gedachten kan worden gebracht.

Er circuleerden ook denksporen over ,,creatieve oplossingen’’ bij de lijstvorming. Zo zou de N-VA in West-Vlaanderen met een aparte lijst naar de kiezer kunnen gaan. Met de kiesdrempel van 5 procent houdt dat wel een behoorlijk risico in. Misschien zet dat de N-VA aan het denken, klonk het toen nog in CD&V-kringen.

In een eerste reactie zei de N-VA ,,begrip te hebben voor de ongerustheid bij een deel van de CD&V-achterban''. De partij was bereid het gesprek aan te gaan en ,,de ongerustheid weg te nemen''. Dat blijkt op niets uitgedraaid te zijn..