Verklaring door Jo Vandeurzen naar aanleiding van het N-VA-lidmaatschap van Jean-Marie Dedecker.
Het politiek bestuur van CD&V neemt er akte van dat Jean-Marie Dedecker lid wordt van de N-VA en stelt dat CD&V trouw wenst te blijven aan de eerder gemaakte kartelafspraken.

De volgende uren zal CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen contact opnemen met de leiding van de N-Va om gezamenlijk na te gaan welke invloed dit nieuwe politieke feit heeft op de intentie om ook voor de federale verkiezingen 2007 een kartel te vormen.

Hierbij moeten ondubbelzinnig en geloofwaardig dezelfde doelstelling op sociaal, economisch en institutioneel vlak kunnen gerealiseerd worden. Alsook met betrekking tot de aanpak van de samenlevingsproblemen.

Het politiek bestuur van CD&V heeft hierover unaniem zijn bezorgdheid geuit en vraagt grote duidelijkheid.

Pas na het overleg met de N-VA-leiding zal CD&V hierover een nieuwe mededeling verspreiden.


Jo Vandeurzen
Algemeen Voorzitter CD&V