BRUSSEL - De Oostendse afdeling van de CD&V gaat dan toch geen gemeenschappelijke fractie vormen met de N-VA in de gemeentenraad en het OCMW. Aanleiding voor deze beslissing is de overstap van Jean-Marie Dedecker naar de N-VA.
De overstap is voor de CD&V meteen het signaal om de eerder aangegane engagementen op te zeggen, laten de lokale voorzitster Krista Claeys en schepen Hilde Veulemans weten.

,,Met Jean-Marie Dedecker beschikt de N-VA nu over een mandaat in de gemeenteraad'', zegt Hilde Veulemans. ,,Daarmee is aan de afspraken voldaan. Wij hoeven de N-VA dus geen ander mandaat meer te geven.''

Volgens Veulemans is het onmogelijk dat een verkozene op een andere lijst buiten de meerderheid plots deel kan uitmaken van de meerderheid. ,,De fracties zullen afzonderlijk zetelen. Dat kan omdat we bij de lijstindiening de noodzakelijke akte hebben ingediend. Er zijn dus geen juridische problemen'', voegt ze er aan toe.

N-VA eist OCMW-mandaat

Ondanks het einde van het kartel met de CD&V blijft het lokaal bestuur van N-VA Oostende een OCMW-mandaat opeisen. Dat zegt plaatselijk N-VA-voorzitter Johan Vanhecke. ,,De gemaakte afspraken moeten worden nageleefd. Voor de verkiezingen gaf CD&V haar akkoord dat als wij in Oostende geen rechtstreeks verkozene haalden in de gemeenteraad, wij een OCMW-mandaat zouden worden toegewezen. Wij handhaven die afspraak. CD&V mag niet zomaar met onze stemmen gaan lopen''.

Volgens de Oostendse N-VA-voorzitter gaat de redenering van Hilde Veulemans (CD&V) niet op. De N-VA in Oostende gaat zaterdag de koppen bij elkaar steken om over de situatie te beraden. ,,Daarna zullen gesprekken volgen met CD&V", zegt Vanhecke.

Jean-Marie Dedecker heeft sinds donderdag een partijkaart. ,,Dat houdt ondermeer in dat hij de partijstandpunten moet volgen", beklemtoont de lokale voorzitter. ,,Wij nemen aan dat hij dat ook zal doen", zegt Vanhecke.