,,Er is 90 procent dat ons bindt''
Foto: Photo News
BRUSSEL - ,,In onze programma’s staat negentig procent dat ons bindt en ik ben nog op zoek naar de tien procent die ons scheidt. Niet samenwerken zou pas dwaas zijn'', aldus Jean-Marie Dedecker. Vanmorgen maakte het enfant terrible van de Belgische politiek samen met Bart De Wever op een persconferentie zijn overstap naar de N-VA bekend.
Woensdagavond lekte het nieuws uit. "De aankondiging was wat later gepland. Maar door omstandigheden hebben we de zaak wat naar voren moeten opschuiven", aldus De Wever. Oorspronkelijk zou het bericht pas volgende week de wereld worden ingestuurd.

CD&V is bezorgd

Dat brengt ook met zich mee dat kartelpartner CD&V pas laat werd ingelicht. Vanmiddag kwam het partijbureau van de CD&V samen om te beraadslagen over de overstap van Dedecker. CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen liet in een eerste reactie aan De Standaard weten ''zeer bezorgd'' te zijn en wil een overleg met de N-VA over de kartelafspraken. In Oostende hebben ze daarop niet gewacht. De CD&V heeft daar het kartel met de N-VA al opgezegd.

Eerder liet ACW-voorzitter Jan Renders al duidelijk verstaan niet enthousiast te zijn over de overstap. De Wever van zijn kant gaf aan het gesprek met CD&V te zullen aangaan en is er gerust op dat de ruis van het verhaal de komende dagen zal verdwijnen.

Madame Soleil

De kiemen voor de transfer werden tijdens de herfstvakantie gelegd. Tijdens een gesprek bleken beide partijen inhoudelijk zeer dicht bijeen te staan en de communautaire en sociaal-economische analyses sterk overeen te stemmen, stelde De Wever. Hij is ervan overtuigd dat er voor de komst van Dedecker naar de N-VA een zeer sterk draagvlak bestaat binnen de partij.

De Wever had het ook over een aanzienlijke versterking voor de partij die ook het kartel kan versterken. Over lijstvorming en de verdeling van de postjes is volgens beiden niet gesproken. "Het ging over de inhoud en het programma", luidde het. Maar De Wever erkent de electorale waarde van Dedecker. "Zijn kiespubliek is congruent met dat van de N-VA", aldus De Wever. Hoeveel stemmen hij denkt of hoopt dat de gewezen VLD’er kan aanbrengen, wil De Wever niet kwijt. "Ik ben Madame Soleil niet."

Dwaasheid

Volgens Dedecker zelf is de overstap naar de N-VA heel logisch. ,,In onze programma’s staat negentig procent dat ons bindt en ik ben nog op zoek naar de tien procent die ons scheidt. Niet samenwerken zou pas dwaas zijn.''

In een dubbelinterview begin dit jaar spraken beiden nochtans andere taal. De Wever noemde Dedecker toen een ‘’nuttige idioot’’ met een ‘’andere’’ attitude die veel airplay krijgt, maar weinig kan veranderen. Dedecker nam die uitspraken niet en dreigde ermee op te stappen. Zelf zei hij liever officier op een pakketboot te zijn (red. de VLD) dan zijn kleine vlotje aan een grote tanker te moeten aan hangen, zoals de N-VA bij de CD&V doet. ( Herlees het interview hier )

Op de barricade

Ondertussen zijn de gemoederen duidelijk bedaard. Dedecker zei het gevoel te hebben een beetje thuis te komen. Het hoofdkwartier van de N-VA heet ’De Barricade’. "Dat is de plaats waar ik steeds politiek heb bedreven", dixit Dedecker. Hij noemde de N-VA een eerlijke en rechtlijnige partij, met een duidelijk profiel en programma. "Ik weet dat de mensen ergens voor staan, ze zijn recht voor de raap en doen wat ze zeggen."

Het enfant terrible vindt ook dat centrumrechts Vlaanderen ("het Vlaanderen van het gezond verstand") al genoeg versnipperd is. "Niet samenwerken zou dwaas zijn", aldus Dedecker. "Het zou een cadeau zijn voor links en paars." De Wever blikte ook vooruit naar de nakende gesprekken over een staatshervorming. "Een groot geheel" is daarbij nodig "om de zaak open te breken", vindt hij.

Vernieuwend N-VA

Dedecker mocht ook aankondigen dat de N-VA op 21 januari in Gent een vernieuwingscongres houdt, met als titel ’Werken voor welvaart’. "Ik richt geen nieuwe partij op, maar ga naar een vernieuwende partij", aldus Dedecker. Als reden waarom een vroeger gesprek met De Wever en Geert Bourgeois eind 2003 op niets uitdraaide, gaf hij mee dat "ik toen nog geloofde in het idealisme in mijn ex-partij".

De Wever kreeg ook verscheidene vragen voorgeschoteld waarbij vooral werd gepolst naar de verschillen tussen Dedecker en N-VA. "Ik heb vaak de indruk gehad dat er een karikatuur van Dedecker werd neergezet. Ik denk dat er verschillen zijn waar we mee kunnen leven", aldus nog De Wever. Dedecker gaf desgevraagd toe de tekst van De Vlaamse Leeuw niet te kennen. "Ik heb geen ingangsexamen moeten doen in kennis van de Vlaamse cultuur."

Geen Coveliers

Dedecker is er overigens van overtuigd dat er nog VLD’ers zijn voorbeeld zullen volgen. De Wever voegde er aan toe dat hij nooit naar overlopers heeft gehengeld. "Als Vlaamse liberale democraten aan politiek willen doen, vinden ze bij ons het forum bij uitstek. Maar ze moeten zelf willen."

Voor Dedeckers buddy Hugo Coveliers, tevens ex-VLD-senator en nu de roerganger van VLOTT, lijkt er geen plaats bij de N-VA. "Coveliers heeft een bepaalde lijn gekozen die niet de onze is. Een overstap is zeker niet aan de orde", stelde de N-VA-voorzitter.