BRUSSEL - Senator Hugo Coveliers, de jarenlange buddy van Jean-Marie Dedecker, reageert teleurgesteld op het bericht dat Dedecker naar de N-VA zou overstappen, maar respecteert zijn keuze. Hij vreest dat Dedecker zijn Vlaams-liberaal ideaal niet bij de N-VA zal kunnen realiseren.
Volgens verschillende media zou senator Dedecker, die kort na de gemeenteraadsverkiezingen uit de VLD werd gezet, lid worden van de N-VA. Dedecker noch iemand bij de Nieuw-Vlaamse Alliantie waren woensdagavond bereikbaar om het nieuws te bevestigen. Ook Coveliers zegt dat hij niet op de hoogte was van de overstap.

Volgens Coveliers hadden hij en Dedecker in december 2003, nadat Coveliers was afgezet als VLD-fractieleider in de Senaat, al een gesprek met Geert Bourgeois en Bart Dewever van de N-VA. Die partij had toen nog geen kartel gesloten met CD&V, maar de gesprekken leverden geen resultaat op.

Onbegonnen werk

Coveliers, die op 8 oktober met zijn partij VLOTT in kartel met Vlaams Belang naar de kiezer trok, denkt dat Dedecker zijn analyse heeft aanvaard dat het alleen onbegonnen werk is om deel te nemen aan de verkiezingen. Hij verwijst naar het succes van Geert Wilders in Nederland. Die haalde vorige week vanuit het niets negen zetels. Maar met hetzelfde percentage zou hij in Vlaanderen niet verkozen zijn, omwille van de kiesdrempel van vijf procent, luidt het.

De keuze voor N-VA viel volgens Coveliers onder invloed van de Gentse professor Boudewijn Bouckaert. ,,Die kon zich moeilijk tot Vlaams Belang bekeren'', weet Coveliers. Dedecker had overigens zelf al herhaaldelijk aangegeven dat hij niet naar Vlaams Belang zou overstappen.

Teleurgesteld

De Antwerpse senator zegt teleurgesteld te zijn over de keuze van Dedecker. Het was immers niet ondenkbaar dat beiden samen een project zouden uit de grond stampen. ,,Ik denk dat hij zijn ideaal, dat wij in grote mate delen, niet zal kunnen realiseren bij de N-VA'', stelt Coveliers. ,,Die partij is gekoppeld aan CD&V en dat is per definitie een machtspartij. En Jean-Marie is geen machtsmens, maar een rebel.''

Coveliers denkt ook dat Dedecker ongelukkig zal zijn bij de N-VA omdat hij daar ,,zijn mond zal moeten houden''. Hij denkt dat Dedecker gekozen heeft voor jobzekerheid. ,,Ik respecteer zijn keuze en we zullen even goede vrienden blijven, maar ik vrees dat hij zijn Vlaams-liberaal ideaal niet zal kunnen realiseren'', luidt het.

VLD

Kort na de gemeenteraadsverkiezingen werd Dedecker door de statutaire commissie van de VLD uit de partij gezet. Voorzitter Bart Somers wilde Dedecker uit de partij en noemde hem een onverbeterlijke ruziestoker. Nadien werd gespeculeerd over de politieke toekomst van Dedecker. Zelf gaf hij tijdens een debat in Gent aan te geloven dat er volgend jaar een rechtsliberaal project zou klaarstaan.

Hij had onlangs de vzw Casandra opgericht, een denktank die ideëen moest aanreiken voor een echte vrije markteconomie met zo weinig mogelijk overheidsingrijpen. Veel aandacht moest ook gaan naar de Westerse normen en waarden, binnen de verklaring van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.