De akte van beschuldiging voor het proces tegen Geneviève Lhermitte, dat op 8 december van start gaat in Nijvel, is klaar. Daaruit blijkt dat de psychologen de vrouw 'begrijpen' en dat Lhermitte haar man beschuldigt van geweldpleging, schrijft Le Soir.
In de akte van beschuldiging is er veel aandacht voor de conclusies van psychologen en psychiaters. Zij stellen dat de essentiële sleutel tot het drama een 'moord-zelfmoord' is. 'We denken dat de beschuldigde de feiten zag als een soort gezamenlijke zelfmoord met haar kinderen', luidt het.

Ook denken de experts dat Lhermitte zich op dat ogenblik 'in een ernstige anxiodepressieve staat bevond, waardoor ze tot actie is overgegaan en haar toerekeningsvatbaarheid sterk gewijzigd is, hoewel ze niet volledig ontoerekeningsvatbaar was.' Dit opent de weg naar heel wat verzachtende omstandigheden, aldus Le Soir.

Bovendien sluiten de experts voorbedachtheid uit. De akte van beschuldiging bevestigt ook dat de wanhoop van Lhermitte in de dagen voor het drama erg groot was.

De echtgenoot van Geneviève Lhermitte wordt omschreven als een lastig persoon, hetgeen hij betwist. Lhermitte zegt dat zowel zij als de kinderen door Bouchaïb Moqadem werden geslagen. Ook was hij volgens Lhermitte vaak weg van huis en toonde hij geen interesse voor de opvoeding van de kinderen.