De VN-Veiligheidsraad heeft woensdag de vooruitgang van de rebellen van Laurent Nkunda in Goma veroordeeld. De raad drukte ook zijn ongerustheid uit nadat het berichten te horen kreeg dat er aan de grens tussen Congo en Rwanda geschoten is. Ban Ki-Moon stuurt ook gezanten naar de twee landen.
De vijftien leden van de VN-Veiligheidsraad hebben unaniem een verklaring aangenomen waarin ze het offensief van de aanhangers van Laurent Nkunda veroordelen en waarin ze vragen om 'een einde te stellen aan de operatie'. Tegelijkertijd spraken de vijftien hun ongerustheid uit over 'berichten dat er met zware wapens geschoten is aan de grens tussen Congo en Rwanda'.

De situatie verslechtert elke dag. De gewapende groepen hebben woensdag Goma, de hoofdstad van Noord-Kivu, bereikt. De rebellenleider heeft nadien een staakt-het-vuren afgekondigd. De escalatie van het geweld in Noord-Kivu heeft duizenden vluchtelingen op de vlucht doen slaan.

De leider van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, heeft twee gezanten naar Congo en Rwanda gestuurd. Het is hun taak de leiders van beide landen aan te sporen elkaar te ontmoeten en de situatie aan de grens te kalmeren.

Tijdens een persconferentie in Manilla heeft Ban Ki-moon aan VN-vertegenwoordigers Edmond Mulet en Haïlé Menkerios gevraagd om respectievelijk naar Congo en Rwanda te gaan. 'Ik ga me de komende dagen bezig houden met het aansporen van de leiders om de vijandelijkheden te stoppen en om hen samen te brengen', aldus Ban.

Hij riep op tot 'het staken van alle dreigementen tegen de stad Goma en zijn omgeving, het stoppen van aanvallen tegen het personeel van de Verenigde Naties en de medewerkers van humanitaire organisaties en de onmiddellijke toegang van die humanitaire organisaties tot de noodlijdende bevolking'. De secretaris-generaal van de VN waarschuwde ook dat 'het oplopende conflict een humanitaire crisis veroorzaakt met rampzalige gevolgen.