De verenigingen die de professionele wielerteams groeperen (AIGCP en IPCT) zijn van mening dat de strijd tegen doping niet louter door publieke machten mag gebeuren. Ze spreken daarmee de advocaat van de Kazachse renner Andreï Kashechkin tegen.
Met een verzoekschrift willen de AIGCP en de IPCT tussenkomen in de affaire tussen Kashechkin en de Internationale Wielerunie UCI. Beide verenigingen willen hun standpunt duidelijk maken en willen waken over de verdediging van hun belangen. "De verdediging van Kashechkin (nvdr: Meester Misson) vindt dat de strijd tegen doping en de controles enkel en alleen maar geleid mogen worden door publieke machten en niet door privé-instellingen", verduidelijkt Meester Jean-Louis Dupont, advocaat van de AIGCP en de IPCT.

De verdediging kondigt wel aan dat de affaire Kashechkin de antidopingregels zal omverwerpen. "De AIGPC en de IPCT denken niet dat de strijd tegen doping enkel mag gebeuren door publieke machten. De vraag is niet of die strijd geleid mag worden door de Staat, door een privé-instelling zoals de UCI of het Wereldantidopingagentschap WADA, of door de teams zelf, maar wel of de regels en de sancties objectief en geproportioneerd zijn."

Meester Jean-Louis Dupont meent dat de AIGCP en de IPCT en de wielerteams niet afwezig mogen zijn op het debat. "De betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de strijd tegen doping zijn voor het professionele wielrennen vragen op leven en dood".

De zaak Andreï Kashechkin wordt op 6 november gepleit voor de rechtbank in kort geding van Luik. Meester Misson baseerde zijn verdediging op artikel 8 van de conventie van de rechten van de mens. Dat zegt dat er enkel een inbreuk op het privéleven mag gedaan worden door publieke en niet door sportieve autoriteiten.

Voor Meester Misson is elke bloedafname, zelfs binnen competitie, een inbreuk op het privéleven. De controle die leidde tot de positieve test van de Kazachse renner, op 1 augustus in een Turks hotel waar de Astana-renner op vakantie was, is daar zeker een voorbeeld van, volgens Misson.