De vertegenwoordigers van 46 landen en een tiental internationale organisaties zijn vandaag bijeengekomen in het Brusselse Egmontpaleis. Op uitnodiging van België wordt er een conferentie om voor het einde van 2008 een internationaal bindend juridisch instrument uit te werken voor het verbod op clustermunitie.
België speelt een voortrekkersrol: het parlement keurde eind 2006 een wet goed die bepaalde vormen van clustermunitie verbiedt, en ook investeringen die ermee verbonden zijn. De wet bepaalt ook dat de voorraden clustermunitie die het Belgisch leger nog in zijn bezit heeft, tegen de lente van 2009 vernietigd moeten worden.

De conferentie maakt deel uit van de verklaring van Oslo. Die heeft als doel voor het einde van 2008 een internationaal bindend juridisch instrument uit te werken voor het verbod op bepaalde vormen van clustermunitie. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open VLD) is het een illusie te denken dat er op internationaal vlak een verbod komt van vandaag op morgen. ‘We moeten in stappen werken’, aldus de minister. Daarom is de conferentie in Brussel meer specifiek gewijd aan het respect voor het humanitair recht en veiligheid. De focus ligt op de vernietiging van bestaande voorraden en de bijstand aan slachtoffers.

De Gucht is verheugd over de ‘veelbelovende aanwezigheid’ van landen als de Verenigde Staten en Rusland, die nog over aanzienlijke arsenalen clustermunitie beschikken.

De resultaten van de conferentie zullen besproken worden op de volgende bijeenkomst over de verklaring van Oslo, in december in Wenen.