De institutionele beleggers werden het afgelopen anderhalf jaar een pak actiever op Euronext Brussel. Vooral de activiteit van buitenlandse fondsen nam toe. Dat blijkt uit de jaarlijkse publicatie van ING naar het aandeelhoudersschap van Belgische, beursgenoteerde bedrijven.
ING baseert zich voor zijn cijfers op de transparantiewet. Dit betekent dat dus enkel rekening gehouden wordt met participaties vanaf 3 procent. De periode waarop de statistieken betrekking hebben, loopt van 1 januari 2006 tot 1 juni 2007.

Buitenlandse beleggingsfondsen hielden midden dit jaar 88 participaties aan in Belgische beursgenoteerde bedrijven. In 2005 waren dat er slechts 42. Dit is bovendien nog maar het topje van de ijsberg, want beleggingsfondsen controleren vaak maar een fractie van de aandelen.

Een verklaring voor de forse toename van de institutionele activiteit, ligt in het feit dat Euronext Brussel in 2006 een uitstekend beursjaar kende. ‘Brussel was dat jaar een van de mondiale kampioenen. Buitenlanders ontdekten plots ons land’, luidde het bij ING.