De woningen die sinds 2006 in Vlaanderen zijn gebouwd of grondig gerenoveerd, sinds de invoering van de energieprestatielevering, zijn energiezuiniger geworden dan enkele jaren geleden. Zo bereikt de gemiddelde nieuwbouwwoning een energie- en isolatiepeil dat tien procent lager ligt dan de vooropgestelde norm.
Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Energie en Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) vandaag bekendmaakte. Van de Vlaamse nieuwbouwwoningen voldoet nu 89 procent aan de eisen inzake energiepeil en 95 procent haalt de nodige isolatiewaarden.

Het gaat om cijfers op basis van aangiftes. Er komen pas later ook echte controles op het terrein. Wie de normen niet haalt, krijgt een boete. Die kan oplopen tot drie keer de waarde van de ‘uitgespaarde’ investering.

Niet op de hoogte

Uit de cijfers blijkt voorts dat bijna vier op vijf (kandidaat-)bouwers op de hoogte is van de EPB, maar ruim de helft vindt dat ze onvoldoende geïnformeerd zijn over de juiste verplichtingen. Voor wie nog niet beschikt over een bouwplan loopt dat op tot 67 procent. Driekwart gelooft in de terugverdieneffecten van de EPB op korte termijn, terwijl dat bij de architecten slechts 60 procent is.

Kandidaat-bouwers rekenen nochtans vooral op hun architect. Zo’n 93 procent vindt dat die de taak heeft om bij de opmaak van zijn plannen rekening te houden met de regels. Een van de knelpunten is precies de kennis van die regel. Zo geeft de gemiddelde architect zichzelf 6,2 op 10. Hij heeft zijn kennis over de complexe regels het afgelopen jaar wel bijgespijkerd, want vorig jaar was de score nog 5,1 op 10.

Zes op tien volgde ook een speciale opleiding. De helft van de architecten is overigens ook tegelijk EPB-verslaggever. Die berekent op basis van een gedetailleerde inventaris van materialen en technieken de energieprestatie van het gebouw.

Complex systeem

Een van de knelpunten voor de architecten is de gratis software die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt om die zogenaamde EPB- aangifte te maken. De software is niet gebruiksvriendelijk en bijzonder complex. Er komt daarom na overleg met architectenorganisaties in april 2008 een verbeterde versie van het programma. De architecten pleiten intussen voor overleg tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel om tot een eenvormige regelgeving te komen.

Met de energieprestatielevering wil de Vlaamse overheid het energieverbruik in woningen, en dus de CO2-uitstoot, terugdringen. Zo moet het energieverbruik tegen 2020 bij gezinnen met 30 procent verminderen. Ze voorziet daarvoor ook een reeks premies en fiscale maatregelen.