De materiaaltechnologiegroep Umicore blijft bij zijn prognose om het boekjaar 2007 af te sluiten met een recurrente bedrijfswinst (rebit) tussen 345 en 365 miljoen euro. De beleggers hadden gehoopt dat Umicore zijn verwachtingen zou optrekken. Op de Bel20 kreeg het aandeel meteen een tik.
‘Het derde kwartaal verliep volledig in lijn met wat we verwacht hadden’, zei gedelegeerd bestuurder Thomas Leysen tijdens een conference call over de resultaten. ‘Er waren geen verrassingen, en daarom blijven we bij onze prognose.’

In de periode van juli tot september zag Umicore zijn inkomsten toenemen met 9 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. ‘Het was een succesvol derde kwartaal, voor vrijwel alle segmenten’, zegt Leysen.

Voor de afdeling Nieuwe Materialen stegen de opbrengsten met 3 procent. Alleen de diamantjointventure Element Six Abrasives scoorde wat zwakker, wat te wijten was aan de verzwakte dollar.

De afdeling Edelmetaalproducten en Katalysatoren, de grootste eenheid van het bedrijf, haalde 12 procent meer inkomsten. Voor Autokatalysatoren ondervond Umicore wel een impact van een vertraagde autoproductie in de VS en van volumeverminderingen van een van haar klanten. Recent toegekende contracten moeten de situatie echter herstellen tegen midden 2009.

In Europa presteerde de katalysatorentak op niveau, terwijl Azië, en met name China een sterke groei liet zien. Umicore heeft in de wereldwijde markt van autokatalysatoren een aandeel van zo’n 30 procent, even veel als Johnson Matthey en BASF. Umicore rondde in september de overname van het Amerikaanse Delphi Catalyst af en betaalde uiteindelijk 66 miljoen dollar. Dat is minder dan de overeengekomen prijs van 75 miljoen dollar, als gevolg van aanpassingen aan het werkkapitaal. ‘De integratie verloop goed’, zegt Leysen.

Speciale Zinkproducten boekte de grootste vooruitgang en haalde 25 procent meer inkomsten. Deze afdeling omvat de zinkactiviteiten die niet in Nyrstar werden ondergebracht: zinkpoeders, bouwmaterialen en zinkbatterijen. Vooral de afdeling zinkpoeders droeg bij door hoge premies. Die maakten de lagere volumes ‘meer dan goed’.

Edelmetaaldiensten realiseerde 1 procent minder inkomsten. De eenheid blijft zo in de buurt van het uitzonderlijke niveau waarop ze in 2006 en in de eerste helft van 2007 presteerde en blijft profiteren van de hoge prijzen van edele en speciale metalen. ‘We zijn heel blij dat we het sterke niveau van vorig jaar kunnen evenaren. Maar verder zal de winstgevendheid niet meer stijgen’, zegt Leysen.

Nyrstar

Umicore meldt voorts dat de beursgang van Nyrstar het bedrijf zo’n 680 miljoen euro zal opbrengen. Dat bedrag kan stijgen tot 780 miljoen euro als de overtoewijzingsoptie volledig wordt uitgeoefend. De nettomeerwaarde van de operatie zal uitkomen rond de 380 miljoen euro (440 miljoen euro in het geval van de overtoewijzing).

Het management onderzoekt verschillende scenario’s om, na de inkomsten uit de beursgang van Nyrstar, de kapitaalstructuur van het bedrijf te optimaliseren. ‘Dat geeft ruimte voor acquisities, en speuren voortdurend de markt af’, zegt Leysen. ‘Maar we verkiezen in de eerste plaats een voortzetting van het inkoopprogramma van eigen aandelen.’

Op 29 oktober had Umicore voor 120 miljoen euro aan eigen aandelen ingekocht. Dat resulteert in een belang van 5,45 procent. In de komende weken wil de groep het programma van 150 miljoen euro, dat op touw werd gezet na het eerste semester, voltooien. Leysen: ‘Na afloop daarvan buigen we ons pas over een mogelijke vernieuwing.’