De afspraak tussen Pieter De Crem, voorzitter van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken en de burgemeesters van Halle-Vilvoorde van vanmorgen is uitgesteld. De Crem zou de burgemeester inlichten over de stand van zaken omtrent de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.
De Crem zou vanmorgen een delegatie van de Conferentie van Burgemeesters van Halle-Vilvoorde ontvangen voor een 'informele werkvergadering'.

Leo Peeters (SP.A), burgemeester van Kapelle-op-den-Bos, is 'in ernstige mate ontgoocheld' over het afzeggen van de afspraak. 'Als burgemeesters vertegenwoordigen wij toch het standpunt van de brede bevolking in de Vlaamse rand rond Brussel. Het komt mij heel eigenaardig over dat dit plots niet kan doorgaan. Misschien mocht het wel niet', aldus Peeters. CD&V tilt minder zwaar aan het uitstel: het zou maar om een informele werkvergadering gaan, waar de parlementaire agenda zou besproken worden, aldus CD&V-woordvoerder Tom Monballiu.

De burgemeesters wilden tijdens de vergadering de standpunten toelichten waartoe ze tijdens een vergadering op 12 oktober hadden beslist. De burgemeesters vroegen toen aan de Vlaamse leden van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken dat ze onmiddellijk en zonder compensaties het voorliggende Vlaamse wetsvoorstel tot splitsing van BHV zouden goedkeuren.

Pieter De Crem belooft de burgemeesters van Halle-Vilvoorde volgende week op informele wijze alsnog in te lichten over het verloop van de parlementaire werkzaamheden met betrekking tot de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.

Een afspraak deze namiddag ging volgens De Crem niet door 'omwille van toevallige omstandigheden die niets met de politiek te maken hadden'.

De de Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft het punt van de splitsing geagendeerd op 7 november.