Hogeschool Sint-Lukas Brussel, de departementen NARAFI, Sint-Lucas Architectuur Brussel en Gent, Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent, het Lemmensinstituut Leuven en de Media- en Design Academie van de Katholieke Hogeschool Limburg gaan fuseren tot één nieuwe kunst- en architectuurschool.
Op woensdag 24 oktober ondertekenden ze hierover een intentieverklaring. Dat meldt Sint-Lucas dinsdag in een persbericht. ‘Het onderwijsaanbod wordt georganiseerd op zes campussen verspreid tussen Maas en Schelde’, klinkt het. ‘Door de nieuwe schaalgrootte kunnen de studenten kiezen uit een rijker onderwijsaanbod in een hogeschool die de vergelijking zal kunnen aangaan met Europese gevestigde instellingen.’

De komende maanden zullen een aantal werkgroepen de organisatiestructuur, de strategie en de missieverklaring verder uitwerken. De nieuwe kunst- en architectuurhogeschool moet in oktober 2008 van start gaan.

De fusieschool zal 4.500 studenten tellen en 550 personeelsleden tewerkstellen. ‘Met die schaalgrootte biedt de school het Vlaams onderwijs een onderwijsinstelling die de vergelijking kan aangaan met gevestigde Europese instellingen zoals de University of the Arts in London (24.000 studenten), de Bauhaus-University Weimar (4.000), de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (2.600) en de Sibelius Academy in Helsinki (1.700)’, luidt het.

De school zal professionele en academische opleidingen aanbieden in de studiegebieden Architectuur, Audiovisuele en Beeldende Kunsten, Industriële Wetenschappen en Technologie en Muziek en Podiumkunsten.

De instellingen zijn allen lid van de Associatie Katholieke Universiteit Leuven, die eerder al de kunstdepartementen van de hogescholen van de associatie samenbracht met de relevante onderzoeksgroepen binnen de universiteit in het Instituut voor Onderzoek in de Kunsten (IvOK).