De onderhandelingen tussen de postbodes van Vilvoorde en de directie van De Post hebben weinig concreet opgeleverd. De postbodes hebben vanmorgen spontaan het werk neergelegd uit protest tegen het personeelstekort.
'De wil is bij de directie wel degelijk aanwezig om meer volk aan te werven, maar men weet door het gebrek aan kandidaten niet goed hoe', zegt vakbondssecretaris Albert Vanden Eynde (ACOD).

'Men probeert om voor Vilvoorde nieuwe mensen aan te werven. Zo heeft men een vrouw die haar ontslag had gegeven ervan kunnen overtuigen toch terug aan de slag te gaan.'

Voor het overdragen van verloven, die niet kunnen worden opgenomen, naar volgend jaar zal de zonemanager overleggen met de top van De Post. De resultaten zullen morgen worden meegedeeld aan het personeel. Dat zal daarna beslissen of het al dan niet verder staakt, aldus Vanden Eynde.

De staking vanmorgen in Vilvoorde was algemeen, op vier postbodes na die al op ronde vertrokken waren. De kranten vielen wel in de bus.

Dit jaar gingen in Vilvoorde al 60 mensen als postbode aan de slag om na korte tijd weer af te haken.