BRUSSEL – Vandaag hebben de directie van Net Brussel, de vakbonden en Brussels Gewestminister Didier Gosuin een akkoord over loonsverhoging ondertekend. De werknemers een loonopslag van 4,5 procent voor de vuilnismannen tot 15 procent voor de hogere kaders.
Een eerste voorstel tot loonsverhoging werd vorige week door de christelijke en de liberale vakbonden geweigerd. Deze eisten een loonsverhoging van 6 procent voor alle werknemers.

Ondanks enkele stiptheidsacties vorige donderdag en vrijdag werd aan deze eis niet tegemoet gekomen. Het enige wat de vakbonden uit de brand sleepten was de kwijtschelding van lichte sancties, die werknemers uitsluiten van de loonsverhoging.

Volgens Michel Pluvinage van de christelijke vakbond komen 200 tot 250 mensen hierdoor eveneens in aanmerking voor de loonsverhoging.