BRUSSEL - Het voorstel van de minister van Landsverdediging André Flahaut om buitenlanders in het leger aan te werven, kan op bijval rekenen bij de socialistische overheidsvakbond ACOD. De Christelijke overheidsvakbond CCOD neemt een afwachtende houding aan.
Het ACOD vindt Flahauts voorstel "het overwegen waard". De vakbond wijst op een nijpend tekort aan soldaten waardoor de werkdruk hoog ligt en een aantal oudere militairen niet met vervroegd pensioen kan. "Diegene die geconfronteerd wordt met de hoge werklast... zal het worst wezen of het twee "zwarte" of "gele" handen zijn die hem helpen", staat het in de mededeling.

Toch vreest de vakbond dat er zelfs na een uitbreiding van het kandidatenveld niet genoeg geïnteresseerden zullen opdagen. Ze wijt dit aan de "weinig aantrekkelijke arbeidsomstandigheden" en doet een oproep aan Flahaut om die te verbeteren.

  • Het CCOD is overtuigd dat nog jonge Belgen kunnen warm gemaakt voor een job bij de krijgsmacht. Volgens de vakbond moeten hiervoor wel maatregelen genomen worden, zoals een verhoging van de wedde en meer aandacht voor mobiliteit en uurregelingen.

    De CCOD hoopt de minister heel binnenkort te kunnen ontmoeten om meer duidelijkheid te vragen, aldus de mededeling.

    Dit weekend heeft de minister van Landsverdediging in de zondagseditie van de krant La Dernière Heure geopperd om wegens het chronische personeelstekort in het Belgische leger ook buitenlanders van zowel binnen als buiten de Europese Unie te recruteren. Flahaut beklemtoont dat het alleen nog om een denkpiste gaat.