BRUSSEL – Zo'n twintig Volksunie-leden hebben deze voormiddag naar aanleiding van het partijbestuur actie gevoerd aan het Barrikadenplein in Brussel, het hoofdkwartier van de partij. Zij riepen de bestuursleden, de partijraad en de VU-parlementsleden op resoluut te kiezen voor een progressief Vlaams-nationalisme.
De betogers kwamen voorzitter Bourgeois vanmorgen bij het begin van het partijbestuur steunen. Met hun actie wilden ze naar eigen zeggen uiting geven aan wat leeft bij de basis. "Een vuist maken tegen de verkoop van het progressief Vlaamse idee door enkele topfiguren van de VU", luidde het. Daarmee werden vooral Anciaux, Vankrunkelsven en Brussels parlementslid Sven Gatz geviseerd.

De actievoerders nemen het niet dat de groep rond Anciaux en Vankrunkelsven de VU "uitverkopen". "Samen met ID21 zou de partij worden overgeleverd aan de VLD, heden zeer vermaard voor haar consequente Vlaamse houding". De leden menen in elk geval dat zij die niet geloven in de VU moeten opstappen.

De VU is op dit moment verscheurd in twee kampen. Voorzitter Geert Bourgeois wil de partij een meer nationalistische koers doen varen en ID21 opnemen in de VU. Gewezen voorzitter Patrik Vankrunkelsven en Vlaams minister Bert Anciaux willen contacten leggen met andere partijen.