OUDENAARDE - Vanmorgen heeft een overgrote meerderheid van de NV Mepa een voorstel van de directie verworpen. Daardoor wordt de staking, die donderdag spontaan begon, voortgezet. Er is ondertussen een verzoeningsvergadering aangevraagd bij het paritair comité.
Donderdagmiddag brak er een spontane staking los, die onmiddellijk werd gesteund door de vakbonden. Van de 176 arbeiders hebben er sindsdien 170 het werk neergelegd. Alleen de drukkerij van het bedrijf is nog aan het werk. Ook de bedienden staken niet mee.

De aanleiding voor de staking is een loonsverhoging voor de werknemers in de grafische afdeling van het bedrijf. Afhankelijk van hun functie krijgen die een loonsverhoging tussen de 25 en 80 frank. "Een loonsverhoging die niet was afgesproken in de CAO. Bovendien komen er maar dertig arbeiders hiervoor in aanmerking", aldus Gerard Declercq van het ABVV.

Het voorstel van de directie, waarin de rest van het personeel een eenmalige premie van 15.600 frank krijgt, werd vanmorgen verworpen tijdens de personeelsvergadering. "Er waren 97 stemmen tegen en 8 stemmen voor. Een zeer duidelijk resultaat, de acties worden dus voortgezet", zegt Declercq nog. Er is nog geen datum gepland voor de verzoeningsvergadering.

Mepa behandelt onder meer het papier dat gebruikt wordt bij de productie van parket.