CDH sluit een staatshervorming met een tweederdemeerderheid niet uit, maar koppelt daar een reeks voorwaarden aan. Dat zei Brussels CDH-minister Benoît Cerexhe in het RTBF-programma Mise au Point.
De voorwaarden zijn onder meer dat de federale instellingen en de sociale zekerheid niet mogen worden aangetast, dat de formatiegesprekken in een eerste fase moeten verlopen binnen het kader dat verkenner Herman Van Rompuy (CD&V) heeft uitgetekend, dat over de eventuele staatshervorming niet alleen in de schoot van oranje-blauw wordt nagedacht en tot slot dat de eventuele tweederdemeerderheid die zich aftekent ‘evenwichtig’ is.

‘Herman Van Rompuy heeft goed werk geleverd en het vertrouwen tussen de partners hersteld. Ik denk dat er vandaag een akkoord bestaat over een methode, een kader van convergentie, over de vorming van een regering die geen tweederdemeerderheid heeft (...) Er zijn dus een aantal dingen die met een gewone meerderheid moeten worden gerealiseerd’, verklaarde Cerexhe.

Hij beklemtoonde voorts dat de federale staat voor de CDH niet mag worden uitgekleed en dat niet mag worden geraakt aan de fundamenten van de sociale zekerheid. ‘In dat kader zijn wij bereid te werken’, klonk het. De CDH-minister herhaalde ook dat over een staatshervorming waarvoor een tweederdemeerderheid nodig is ook met andere dan oranje-blauwe partijen gepraat moet kunnen worden.

Ook MR-onderhandelaar Sabine Laruelle wees erop dat Van Rompuy voor een klimaat van vertrouwen heeft gezorgd. Zij pleit ervoor om de discretie die de verkenner aan de dag legde ook tijdens de regeringsonderhandelingen te bewaren.

Laruelle herinnerde eraan dat de sociaaleconomische dossiers voor haar partij prioritair zijn. Parallel zullen de partijvoorzitters elkaar in alle discretie blijven zien en trachten een oplossing te vinden voor de noord-zuid-tegenstellingen.

’Kans voor Franstaligen’

Aftredend PS-vicepremier, en wellicht toekomst oppositieleidster in de Kamer, Laurette Onkelinx, haalde zwaar uit naar formateur Yves Leterme (CD&V). ‘Dit is misschien een kans voor de Franstaligen. Hij heeft al zoveel blunders begaan, hij heeft zo’n misprijzen getoond voor de Franstaligen dat hij ons iets schuldig is. Hij heeft iets goed te maken en misschien is dit bij de onderhandelingen die eraan komen wel een kans’, klonk het.

Ecolo-Kamerlid Jean-Marc Nollet benadrukte dat er 112 dagen na de verkiezingen nog altijd nauwelijks vooruitgang is geboekt.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig