BRUSSEL - Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever belooft de regeringsvorming nog een moeilijke taak te worden. Er ligt nog heel wat werk op de plank, al beseft iedereen dat oranje-blauw de meest waardevolle formule is, verklaarde De Wever zondagvoormiddag op VRT-radio.

De Wever maakt zondag duidelijk dat oranje-blauw nog lang de eindmeet niet heeft gehaald. 'In tegenstelling tot wat iedereen denkt, is er nog altijd geen akkoord op een aantal cruciale zaken.' De N-VA-voorzitter verwees daarbij onder meer naar de voor zijn partij belangrijke staatshervorming en splitsing van de kiesrking Brussel-Halle-Vilvoorde. En naast het institutionele moet ook over de andere dossiers nog onderhandeld worden.

'De temperatuur was eerst -30°. Die is dan langzaam naar het nulpunt gegaan en nu zitten we een aantal graden boven nul. Dat is nog altijd geen aangename zomerdag, maar het biedt wel enig perspectief', klonk het.

De Wever benadrukt ook dat het besef nu bestaat dat oranje-blauw 'de meest waardevolle formule die buiten het communautaire het meeste perspectief biedt'. Hij verwees onder meer naar justitie en de snel-Belg-wet.

De Wever sprak tot slot nog eens zijn uitdrukkelijke steun uit voor Yves Leterme. 'Velen willen hem beschadigd zien, maar wij zullen onze kopman nooit laten vallen. Een andere premier zien wij absoluut niet zitten.'

Kritiek

In De Zevende Dag laakte Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter de geplande gefaseerde aanpak voor de staatshervorming. 'Een eersteklas begrafenis van alle eisen en beloftes die de CD&V deed voor de verkiezingen. Dit is zelfs geen staatshervorming cola light, dit is cola zero', zei Dewinter, die de Vlaamse christendemocraten verwijt plat op de buik te gaan voor de Franstaligen en wil dat de Vlaamse regering rechtstreeks met de Waalse regering onderhandelt.

Ook Spirit-boegbeeld en Vlaams minister Bert Anciaux had kritiek op de gefaseerde aanpak. Hij vreest dat de vierde fase - wanneer moet gepraat worden over een grote staatshervorming - er nooit zal komen en dat eventuele garanties van de Franstalige partijen hierover waardeloos zullen zijn. Hij liet ook uitschijnen dat niet te veel verwacht moet worden van de zoektocht naar steun bij de oppositie. 'Er zijn geen trekkers buiten de regering', poneerde hij.

Anciaux drukte wel zijn bewondering uit voor de partijen die zo lang woorden houden.

Groen! -fractieleidster in het Vlaams parlement Mieke Vogels benadrukte dat haar partij alle communautaire voorstellen stuk voor stuk gaat bekijken. 'Als daar goede bijzitten, zullen we die goedkeuren. Maar we gaan geen regering depanneren die op deze manier bezig is', dixit Vogels, die de Vlaamse oranje-blauwe partijen verwijt het land in een communautaire wurggreep te houden.

'De gemeenschappen worden tegen elkaar opgezet. De vraag is waar men naartoe wil. Het is alsof er in dit land niets anders is dan Brussel-Halle-Vilvoorde en al de rest niet belangrijk is. Waar staan de kiezers die voor Leterme stemden omdat hij de pensioenen en de sociale uitkeringen zou verhogen?'

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig