WENEN - In Wenen zijn vandaag gesprekken gestart tusen de Verenigde Naties en Irak over de terugkeer van wapeninspecteurs. Het hoofd van de VN-wapeninspectie, Hans Blix, vraagt Irak de volledige toestemming om te onderzoeken of het land massavernietigingswapens aanmaakt. Desnoods wil Blix ook de paleizen van de Iraakse president Saddam Hoessein onderzoeken.
Daarnaast worden tijdens de bijeenkomst vooral praktische aspecten besproken zoals de reisvoorbereidingen en het verblijf van de VN-inspecteurs.

Irak wordt in Wenen vertegenwoordigd door Amir el Sadi, presidentieel raadgever.

Als de onderhandelaars tot een akkoord komen, moet dat nog door de VN-Veiligheidsraad worden goedgekeurd.