De crisis die het college van de Oost-Vlaamse stad Aalst al weken gijzelde, is bezworen. Dat zegt provinciegouverneur André Denys na afloop van zijn onderhandelingen.
Het zat er al geruime tijd bovenarms op tussen CD&V enerzijds en Open Vld en sp.a anderzijds. CD&V, die in Aalst de burgemeester mocht leveren, voelde zich gepasseerd.

De liberalen en socialisten pikten het dan weer niet dat CD&V-burgemeester Ilse Uyttersprot twee dossiers tegenhield, die beide partijen met een wisselmeerderheid - dus zonder CD&V - wisten door te drukken. Over de strategische dossiers is nu eensgezindheid, zegt Denys.

Burgemeester Uyttersprot, sp.a-schepen Ann Van de Steen, Open Vld-schepen Johan Stylemans en Eddy Couckuyt, fractieleider van CD&V, hebben in naam van hun fractie het akkoord ondertekend.

Daarin staat onder meer dat het college een rappelbrief zal sturen aan de deputatie omtrent het crematorium en de Tragel - een voorwaarde om deze dossiers niet te bevriezen. De ontwikkeling van de stationsomgeving, waarvoor afspraken waren met NBMS, privé-investeerders en het Vlaams Gewest, zal doorgaan, inclusief de ontsluiting via de Tragelweg.

Wat betreft het crematorium zijn alle partijen bereid een alternatieve locatie te zoeken tegen eind 2007, als de deputatie het crematorium uit het RUP licht. De eventuele problemen die er zijn met het gewestelijk uitvoeringsplan omtrent het nieuwe industriepark Siesegemkouter zullen opgelost worden met andere middelen, zoals een veiligheidsrapport en inrichtingsplan. De procedure tot onteigening wordt opgestart.

Het GRUP hoeft met andere woorden niet te worden herzien, wat de komst van dat regionale industriepark anders jaren zou vertragen. Voor de herinrichting van de Hopmarkt tenslotte willen alle partijen eensgezind een 'architecturaal hoogstandje'. Het gebouw dat nu voorzien is, was een 'compromisgebouw'.

Voorts hebben de bekvechtende coalitiepartijen een 'gedragscode' afgesproken: naar de buitenwereld zullen zij met één stem spreken als het op de strategische dossiers aankomt én er worden geen wisselmeerderheden meer gevormd binnen college of gemeenteraad.

Een afsprakennota moet de plooien tussen het college en bepaalde ambtenaren glad strijken. 'Ik ben een tevreden man', zei André Denys, nu alle partijen het akkoord hebben ondertekend. 'Dit is een goede basis voor de doorstart van het Aalsterse college. De lijsttrekkers hebben op kritieke momenten leiderschap en verantwoordelijkheidszin aan de dag gelegd en bewezen dat het algemeen belang primeert'.