Grootschalige enquête peilt naar sociaal milieu leerlingen
De ouders van zowat 1,1 miljoen leerlingen uit het kleuter-, lager- en secundair onderwijs worden in september via een enquête bevraagd over het taalgebruik van hun kinderen thuis en onder vrienden en over het diploma van de moeder van het gezin.

Lees hier de volledige vragenlijst (pdf)
Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke wil de gegevens uit de enquête gebruiken voor een nieuw financieringssysteem voor het leerplichtonderwijs, waarbij scholen met veel kansarme leerlingen, die doorgaans meer kans op leerachterstand hebben, in verhouding meer werkingsmiddelen zullen krijgen. Dat moet scholen ook stimuleren om sociaal zwakkere leerlingen aan te trekken en zo de sociale mix te bevorderen.

Naast de gegevens uit de enquête zal het ministerie van Onderwijs voor het nieuwe financieringssysteem ook rekening houden met de financiële draagkracht van ouders en met de buurt waarin leerlingen wonen. Die gegevens worden niet bij de ouders opgevraagd, omdat ze elders al beschikbaar zijn.

Het nieuwe financieringssysteem voor scholen zou uitgewerkt moeten zijn voor het schooljaar 2008-2009. Vanaf dan zullen de werkingsmiddelen van scholen niet meer afhangen van het net waartoe ze behoren.