Uitbater Ooit mogelijk weg met miljoen euro
Gerechtelijke bronnen zeggen dat er 'aanwijzingen' zijn dat Marc Taminiau, de geestelijke vader en uitbater van het failliete pretpark'Ooit Tongeren', mogelijk één miljoen euro verduisterd heeft. Dat bericht Het Laatste Nieuws .Het parket van Tongeren wil geen commentaar. De advocaat van de stad reageert wel.
'Al wat wij weten is dat de exploitant beschikte over 1,7 miljoen euro. Dat geld was enerzijds bedoeld voor investeringen, anderzijds als buffer voor de exploitatie. Maar van die 1,7 miljoen euro schiet maar een heel kleine som meer over' zegt meester Steven Van Geeteruyen, de advocaat van de nv Plinius (Tongeren en Toerisme Vlaanderen), de eigenaar van het park. Het is op basis van die vaststelling dat er een klacht is ingediend, legt de advocaat uit. 'Of er sprake is van verduistering, daar kunnen wij niet op antwoorden. Het is aan het parket om uit te maken of er een misdrijf gepleegd is.'

Het parket van Tongeren kan geen commentaar geven zolang het onderzoek loopt, aldus parketmagistraat Dominique Renotte in een reactie.

Het Laatse Nieuws wijst er op dat twee computers met belangrijke zakelijke informatie uit het park verdwenen zouden zijn. Dat Taminiau's nv 'Dea Dia', die het park uitbatte, onlangs van Tongeren verhuisde naar een postbus in Antwerpen, is ook verdacht; luidt het.

Volgens de krant is er een onontwarbaar kluwen van nevenvenootschappen, onder meer voor het uitbaten van de parkeerplaats, het personeelsbeheer en het betalen van de acteurs. Navraag leert dat Dea Dia onderverdeeld was in drie dochtervennootschappen. Nochtans was dat volgens Van Geeteruyen contractueel niet toegestaan. Die drie dochtervennootschappen zouden volgens de advocaat vandaag eveneens het faillissement aanvragen.