BRUSSEL - Jos Geuens, de voorzitter van de Vlaamse Provincies (VVP), wil dat de deputaties meer inspraak krijgen over de asielzoekers, zo schrijft Gazet van Antwerpen.
'Ze kunnen het finale advies aan de minister geven. Dat is geen taak voor ambtenaren. De provinciebesturen kunnen de gemeente en het OCMW horen en krijgen zo een beeld op welke manier de asielzoeker is geïntegreerd.'

Geuens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen, wil als VVP-voorzitter meer wegen op het politieke debat. Dat zegt hij naar aanleiding van de opening van het Huis van de Vlaamse Provincies, vrijdag in Brussel.

'De procedure wordt nu administratief afgehandeld en komt dan op het bureau van de minister van Binnenlandse Zaken terecht. Dat is geen taak voor ambtenaren, maar wel voor beleidsverantwoordelijken. Het advies over de erkenning van een asielzoeker kan best door de deputatie worden gegeven. We fungeren nu al als administratief rechtsorgaan, bijvoorbeeld in bouwberoepen. Als mensen in beroep gaan bij de deputatie, worden ze door ons gehoord in een publieke zitting. Jaarlijks worden er 3.600 bouwberoepen behandeld. Het lijkt me beter als we ook een stem hebben in de asielprocedure. Om via de contacten met de gemeente en het OCMW een advies te kunnen geven of iemand geïntegreerd is', aldus Geuens.