DILI - Oost-Timorese kiezers zijn vandaag massaal opgekomen om een volksvertegenwoordiging te kiezen. Hoewel vooraf gevreesd werd voor botsingen tussen aanhangers van de zestien deelnemende partijen zijn de verkiezingen in een ontspannen atmosfeer en zonder geweld verlopen.
Kiezers stonden al in lange rijen te wachten toen de stemlokalen om 07.00 uur lokale tijd opengingen. Volgens officieuze schattingen heeft 93 procent van de 425.000 kiesgerechtigden gestemd. Dat is bijna een evenaring van de opkomst bij het onafhankelijkheidsreferendum op 30 augustus 1999.

Grondwet

Het te kiezen parlement van 88 leden moet binnen drie maanden een grondwet opstellen voor het eilanddeel, dat volgend jaar een zelfstandige staat wordt, na twee jaar overgangsbestuur van de Verenigde Naties.

De eerste uitslagen van de verkiezingen worden pas volgende week bekendgemaakt. In alle peilingen is het Revolutionaire Front voor een Onafhankelijk Oost-Timor (Fretelin), dat voorging in de strijd voor onafhankelijkheid, de gedoodverfde winnaar.