In 2006 en 2007 bedroeg het aantal aangegeven euthanasiegevallen gemiddeld 38 per maand. De overgrote meerderheid van de aangiften blijft in het Nederlands opgesteld, maar het aantal aangiften in het Frans is licht gestegen.
De algemene stijging van het aantal gevallen is matig, zo blijkt het het derde verslag van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie.

In de aanbevelingen herhaalt de commissie haar pleidooi voor een informatiebrochure voor het grote publiek. Ook nu dringt de commissie erop aan dat de opleiding geneeskunde een programma zou moeten bevatten om de toekomstige artsen voor te bereiden op de problemen waarmee zij geconfronteerd zullen worden bij patiënten in hun laatste levensfase.

Het aantal aangiften stijgt volgens het verslag 'matig'. In 2006 waren er 429, vorig jaar 495. Slechts een vijfde van de aangiften gebeurt in het Frans. Er is een licht overwicht van het aantal mannen. Ruim de helft van de aanvragen gebeurde door patiënten tussen 60 en 79 jaar oud, een kwart door 40- tot 59-jarigen.

Steeds vaker wordt euthanasie thuis uitgevoerd. In 2007 waren er precies evenveel aangiften van patiënten die thuis stierven dan van patiënten in het ziekenhuis. In vier procent van de gevallen werd de euthanasie in een rusthuis uitgevoerd.

Bij 94 procent van de aangiften werd het overlijden 'binnen afzienbare termijn' verwacht. De meeste gevallen van euthanasie hadden betrekking op patiënten met uitgezaaide of zwaar verminkende kankers (81 procent) en in mindere mate op dodelijke evolutieve neuromusculaire aandoeningen (8 procent).

De voorbije twee jaren werd 924 maal euthanasie uitgevoerd. In 26 of 3 procent van de gevallen gebeurde dat na een wilsverklaring. Voor de euthanasiecommissie ligt de verklaring in het beperkte toepassingsgebied van de wilsverklaring.

Die mag enkel gebuikt worden voor patiënten die onomkeerbaar buiten bewustzijn zijn. Toch is het aantal gevallen duidelijk toegenomen in vergelijking met de voorgaande verslagen van de commissie. Vanaf september 2008 wordt de registratie van de verklaring mogelijk. De commissie hoopt dat het gebruik van de wilsverklaring daardoor frequenter zal voorkomen, luidt het nog in het verslag.

De commissie aanvaardde de afgelopen twee jaar 80 procent van de aangiften zonder het dossier te openen. Geen enkel dossier werd overgemaakt aan Justitie.

Volgens de commissie heeft de toepassing van de wet geen noemenswaardige problemen opgeleverd of aanleiding gegeven tot misbruiken die de wetswijzigingen noodzakelijk zouden maken. De uitbreiding van het toepassingsgebied naar minderjarigen en wijzigingen aan de wilsverklaring behoren niet tot haar bevoegdheid, meent de commissie nog.