LONDEN - De Amerikaanse wielrenner Lance Armstrong heeft zijn rechtszaak tegen de Sunday Times gewonnen. Het gerecht van Londen achtte dat een artikel van het Britse dagblad, dat dateert van juni 2004, lasterlijk was voor de zevenvoudige winnaar van de Ronde van Frankrijk.
In het artikel van de Sunday Times, refereert de auteur naar gegevens uit een boek dat op het punt stond te verschijnen. In ,,LA Confidential, de geheimen van Lance Armstrong'', laat men uitschijnen dat de Amerikaanse renner doping zou genomen hebben.

De beslissing van het Hoog Gerechtshof van Londen behandelde enkel het feit of het artikel van de Sunday Times al dan niet de basis zou kunnen zijn van een proces voor eerroof. Armstrong diende hiertoe een aanvraag in en kreeg dus gelijk.

Volgens rechter Gray kon een gemiddeld lezer uit het lezen van het artikel, met een alleszeggende titel en foto’s uit het boek, enkel afleiden dat Armstrong effectief dopingproducten genomen had om zijn prestaties te verbeteren. De magistraat verwierp het argument van de Sunday Times dat het artikel volgens hen enkel twijfel doet oprijzen.

Na de beslissing kondigden Lance Armstrong en de Sunday Times in een gezamenlijk communiqué aan dat ze tot een onderling akkoord gekomen zijn, waardoor de rechtsprocedure stopgezet wordt. Of dit akkoord inhoudt dat de Sunday Times Armstrong financieel zal vergoeden werd niet meegedeeld.

Lance Armstrong is alleszins opgelucht na een zoveelste rechtszaak: ,,Ik ben uiterst gelukkig met deze uitspraak, de laatste van een hele serie rechtszaken. Ik heb altijd gezegd dat men in het artikel foutieve zaken verkondigde. Het artikel werd gebaseerd op valse veronderstellingen, die geen zekerheid hebben en bovendien aangehaald werden in een boek dat enkel in Frankrijk gepubliceerd werd.''