BRUSSEL - De Vlaamse regering heeft definitief de hervorming van de lerarenopleiding goedgekeurd. Die voorziet in meer stage, begeleiding voor beginnende leerkrachten, versterken van de inhoud en meer samenwerking tussen de instellingen voor lerarenopleiding.
De hervormingsplannen van onderwijsminister Frank Vandenbroucke kunnen nu naar het parlement en gaan in op 1 september 2007. Vandaag bestaan er drie manieren om leraar te worden. Kleuterleiders, onderwijzers of regenten in spe volgen een driejarige opleiding aan een hogeschool.

Licentiaten kunnen een aggregaat halen en wie een ander diploma heeft, kan via het volwassenonderwijs een getuigschrift halen. Met de hervorming blijven nog twee opleidingen over: de ,,geïntegreerde lerarenopleiding'' van drie jaar aan de hogescholen voor kleuterleiders, onderwijzers en regenten en de ,,specifieke lerarenopleiding'' voor wie al een ander diploma heeft zich enkel nog voor het lesgeven zelf moet bekwamen.

Regenten zullen zich meer moeten specialiseren door te kiezen voor twee in plaats van drie vakken. De basiscompetenties voor alle opleidingen zullen worden geactualiseerd, met aandacht voor zaken als zorg of grootstedelijke context. Voor de hervorming is 15,3 miljoen euro per jaar extra voorzien.