Drankensector wil afschaffing ecotaks
BRUSSEL - Verschillende organisaties uit de voeding- en drankensector vragen de onmiddellijke afschaffing van de ecotaks zonder compensatieregelingen om zo ,,de nodige rechtszekerheid te scheppen''.
Een resem organisaties uit de voeding- en drankensector hebben hun krachten gebundeld in de strijd tegen de ecotaksregeling. Het gaat om de federatie van distributieondernemingen Fedis, de federatie van de voedingsindustrie Fevia, het VIWF (Verbond van de Industrie van Waters en Frisdranken), de Belgische Brouwers en Ajunec (Belgische vereniging van fabrikanten, bottelaars en invoerders van vruchtensappen en nectars).

In België betaalt de consument sinds 2004 9,85 eurocent ecotaks per liter drank. Enkel herbruikbare flessen met statiegeld zijn vrijgesteld van deze taks. Het Arbitragehof oordeelde eind vorig jaar dat dit ,,niet objectief en redelijk verantwoord is''. Het oordeelde dat er ook vrijstellingsvoorwaarden moesten komen voor niet-herbruikbare verpakkingen. Het gaf de regering tot 30 juni de tijd om de wet aan te passen.

Recent keurde de federale regering een wetsontwerp goed dat voorziet in een technische aanpassing. Het wetsontwerp voert een nultarief in voor herbruikbare flessen en een nultarief van 9,85 cent voor de niet-herbruikbare (recycleerbare) verpakkingen. Dat was niet naar de zin van de voeding- en drankensector.

In een nieuw arrest van 28 juni 2006 bevestigt het Arbitragehof volgens de sector echter haar eerdere uitspraak en stelt het dat de ecotaks vanaf 1 juli ,,ongrondwettelijk'' is. Als de overheid na 1 juli overgaat tot een heffing zonder daarbij vrijstellingsvoorwaarden voor niet-herbruikbare verpakkingen te voorzien, dan is dat ongrondwettig en kunnen heffingsplichtigen de taks aanvechten, zo luidt de redenering.

De sector meent dat door de ecotaks jaarlijks 500 tot 850 miljoen euro aan omzet gemist wordt omdat consumenten hun drank (en ook andere boodschappen) over de grens gaan inkopen. Daar bestaat geen ecotaks. ,,Vandaag wordt 10 procent van de dranken die in België verbruikt worden in het buitenland gekocht'', luidt het.

,,De ecotaks kost elk gezin 70 euro of in totaal 300 miljoen euro per jaar en het leefmilieu is daar niet beter van geworden. FOST Plus, de vzw die instaat voor de organisatie van de recyclage,kost hen slechts 80 miljoen euro per jaar en heeft België met 90 procent aan de wereldtop van de recyclage gebracht. De ecotaks is daarom teveel taks en te weinig eco'', aldus de organisaties, die erop aandringen dat de ecotaks zonder compensatie wordt afgeschaft.

De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) en de bij haar aangesloten vereniging van zelfstandige voedingswinkeliers VDV sluiten zich aan bij de kritiek op de ecotaks. De wet benadeeld de kleine zelfstandige voedingswinkels en zet de consument aan om zijn drank over de grens te gaan kopen, stellen Unizo en VDV in een reactie aan Belga.