Groen licht voor diepere vaargeul Zeebrugge
Foto: rr
BRUSSEL - De Vlaamse regering heeft vrijdag het licht op groen gezet voor een verdieping van de vaargeul van de haven van Zeebrugge. Dat moet de toegang tot de haven veiliger maken voor de steeds groter wordende containerschepen. De bevoegde Vlaamse minister Kris Peeters engageert zich ook om de nodige middelen vrij te maken voor een verbreding van de vaargeul.
De containervaart groeit en de containerschepen worden steeds langer. In Zeebrugge kunnen de grote schepen pas binnen bepaalde tijdvenster de haven binnen- of buitenvaren. Omdat er steeds meer grote schepen zijn, is het risico op botsingen dan ook groter.

Door de beslissing van de Vlaamse regering kunnen de vaarpas ,,Pas van het Zand'' en de gedeeltes van de haven die toegang geven tot de containerterminals en de Vandammesluis een meter dieper worden gemaakt. De kosten van de baggerwerken zijn geraamd op 21 miljoen euro, gespreid over de periode 2007-2009.

Tegelijkertijd engageert Peeters zich om binnen de Vlaamse regering de nodige kredieten te bespreken voor een verbreding van de vaargeul van 300 meter nu tot 500 meter, voorzien in 2008-2009. De kosten hiervoor zijn geraamd op 8 miljoen euro.

De Vlaamse regering ging ook akkoord met het voorstel om dit jaar nog de vaarpassen in het Belgisch gedeelte van de Noordzee met 30 cm te verdiepen om de toegankelijkheid van de Antwerpse haven voor de containervaart veiliger te maken.