Cassatie verbreekt schorsing Sabena-curator
Christian Van Buggenhout Foto: mc
BRUSSEL - Het hof van Cassatie verbreekt de schorsing van Christian Van Buggenhout als curator van het failliete Sabena. Volgens Cassatie heeft de Brusselse rechtbank van koophandel bij haar vonnis van 6 juni de rechten van verdediging van de curator niet gerespecteerd.
Het conflict tussen Sabena-curator Christian Van Buggenhout en de Brusselse rechtbank van koophandel sleept al een tijd aan. In een vonnis van 15 maart 2004 verweet de rechtbank de curator op te treden als een echte zakenman. Hij zou zich bezighouden met de herstructurering van vroegere onderdelen van Sabena om die dan met grote winst te kunnen verkopen en zou daarbij financiële risico's nemen waarvoor hij niet verzekerd is.

Bovendien meende de rechtbank dat Van Buggenhout op een bankrekening een som geld had staan die groter was dan die waarvoor hij van de rechter-commissaris toestemming had.

Eind mei riep de Brusselse rechtbank van koophandel de curator bij zich om zich voor zijn optreden te verantwoorden. Uit een brief aan Van Buggenhout bleek dat hij zich moest verdedigen tegen de verwijten die hem in het vonnis van 15 maart 2004 werden gemaakt.

Op 6 juni oordeelde de rechtbank dat Van Buggenhout als curator van het failliete Sabena vervangen moest worden. De rechter verwees niet alleen naar het twee jaar oude vonnis, maar verweet de curator ook dat hij zichzelf exorbitante honoraria had toegekend en dat hij de richtlijnen van de rechter-commissaris niet opvolgde. Op die beschuldigingen had Van Buggenhout zich evenwel niet kunnen verdedigen.
Het hof van Cassatie is daarom van oordeel dat de rechtbank van koophandel de rechten van verdediging van de Sabena-curator niet heeft gerespecteerd en vernietigt de beslissing om hem als curator te vervangen. Het hof verwijst de zaak naar de rechtbank van koophandel van Nijvel, die nu het hele faillissementsdossier zal moeten bekijken.