BRUSSEL - De recentste cijfers van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tonen aan dat de Vlaming steeds meer en beter sorteert.
In 2005 brachten we zo’n 1.510.579 ton afval naar de 378 containerparken die Vlaanderen rijk is, goed voor een record van bijna 249 kilo per inwoner. Dat is ook 100 kilo meer dan het restafval dat datzelfde jaar werd opgehaald in de huisvuilzakken, zo staat woensdag in De Morgen.

Van die 249 kilo afval is 217 kilo (87 procent) recycleerbaar. Bijna dertien procent van de materialen die in de containerparken binnengebracht worden, is restafval. 'Maar dat gaat voor 95 procent over grofvuil en gemeentelijk afval. Het meeste huisvuil komt in de zakken terecht', zegt Karina De Beule van OVAM.

Voor de woordvoerster is het succes van de containerparken in de eerste plaats te danken aan 'een goed ingeburgerd totaalbeleid' dat gebaseerd is op de selectieve inzameling van afval. 'Daarenboven worden huisvuilzakken stelselmatig duurder. Wegmoffelen van metaal- of schrootafval in zo’n zak is niet rendabel meer. Het is dus niet alleen milieuvriendelijker, maar ook goedkoper om naar het containerpark te trekken. Voordeel is dat je er met alles terechtkunt', zegt ze in De Morgen.

Steeds meer containerparken worden betalend, en op die manier wil OVAM de afvalberg verminderen.