Ophef over uitspraak Mieke Van Hecke
BRUSSEL - De jongerenorganisatie 'Wel Jong Niet Hetero' reageerde zondag op de uitlatingen van Mieke Van Hecke in het tv-programma Nachtwacht van zaterdag. De holebi's zijn ontgoocheld in de nieuwe baas van het katholiek onderwijs.
Die stelde dat homoseksuele leerkrachten die huwen, daardoor in moeilijkheden zullen geraken op hun school. Van Hecke heeft in Nachtwacht gepleit voor een meer zichtbare christelijke inspiratie in de katholieke scholen.

Van Hecke wees erop dat leerkrachten in het katholiek onderwijs loyaal moeten staan tegenover het project, de leer en de standpunten van de kerk. Homoseksualiteit of echtscheiding kunnen daarom niet gepromoot worden. Die onderwerpen moeten wel bespreekbaar zijn.

Maar op de vraag of een homo of lesbienne sowieso leerkacht kan zijn in het katholiek onderwijs, gaf Van Hecke een onduidelijk antwoord. Wel merkte ze op dat het de scholen zelf toekomt de grenzen te trekken.

,,Bovendien zegt ze dat homo-leerkrachten hun geaardheid kunnen promoten, terwijl dat niet kan. Je kan niet homo, lesbisch of bi worden. Je bént het of niet'', zo merkte 'Jong Niet Hetero' op.

De organisatie zei blij te zijn met de distantiëring door CD&V-voorzitter Yves Leterme van de uitspraken van Van Hecke.

Ook Karel De Gucht zette zich resoluut af tegen de uitspraken van Mieke Van Hecke, Vlaams Volksvertegenwoordiger voor de CD&V en vanaf 1 juni hoofd van het nationaal secretariaat van het katholiek onderwijs. ,,Vooreerst is stellen dat gehuwde homo's of lesbiennes een soort voorbeeldfunctie zouden hebben een wetenschappelijke flater buiten formaat. In de verdraagzame evolutie die onze maatschappij meemaakte tegenover homo's en lesbiennes is dit bovendien een achteruitgang met decennia'', stelde Karel De Gucht in een persbericht.

Vooral stoorde De Gucht zich aan het feit dat Van Hecke gewoon vlakaf stelde dat de wet terzake niet zal gerespecteerd worden in het katholiek onderwijs. ,,In een democratie kan uitgerekend een draagster van grote maatschappelijke verantwoordelijkheden geen gedrag prediken dat tegen democratische besliste wetten ingaat'', aldus De Gucht.

Karel De Gucht zei verder dat de uitspraken van Van Hecke de mensen verplichten om hypocriet te zijn.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig