Een in 2006 door de rechtbank veroordeelde oplichter heeft zijn job als bestuursassistent bij het departement btw van de federale overheidsdienst (FOD) Financiën teruggekregen. De Raad van State oordeelde namelijk dat het ministerie van Financiën te lang gewacht heeft om de man te ontslaan.

A.M. werd drie jaar geleden veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden omdat hij verschillende btw-plichtigen had afgeperst. De feiten dateren van eind 2002.

Het ministerie van Financiën bracht M. er in augustus 2008 van op de hoogte dat hij van ambstwege ontslagen werd. Te laat, oordeelt de Raad van State nu. M. kreeg daarop zijn job als btw-controleur terug.