Het partijbestuur van de Volksunie heeft vanmorgen de mini-Costa-akkoorden over Brussel met tien stemmen tegen vier goedgekeurd. Dat meldt de voorzitter van de Volksunie, Fons Borginon. Woensdagavond verdedigt het partijbestuur het akkoord voor de partijraad. Die moet de definitieve goedkeuring over het akkoord geven.
Partijvoorzitter Fons Borginon gaf vandaag op het partijbestuur van de VU een toelichting bij het akkoord dat tijdens het weekeinde in de Brusselse mini-Costa werd bereikt.

Borginon verdedigde het akkoord. Tijdens een stemming keurde het partijbestuur het Brussels akkoord goed met tien stemmen tegen vier.

Er werd ook beslist dat de partijraad zich woensdag zal uitspreken over het geheel van het Lambermontakkoord nu het Brusselse luik is ingevuld. De regering heeft voor de goedkeuring van dat akkoord in het federale parlement de steun van de VU nodig

Borginon waarschuwt de partijraad meteen voor het imago van de Volksunie. De betrouwbaarheid van de VU als onderhandelingspartner ligt in de weegschaal, vindt hij.

Borginon spreekt klare taal over de parlementsleden die het akkoord tegen de wil van de partijraad in, toch zouden afkeuren. Tegenstemmers worden uit de partij gezet, zegt de partijvoorzitter.

Kamerlid Geert Bourgeois, die tijdens het weekeinde het akkoord in de mini-Costa had verworpen, was vandaag niet aanwezig op het partijbestuur. Zijn medestandster Frieda Brepoels bevestigde haar verzet tegen het resultaat in de mini-Costa.