DOEL _ Het jongerenactiecomité Vrijbuiter opent vanavond 30 april het ontmoetingscentrum 'De Doolen' in Doel. Bedoeling is om er bezoekers van het bedreigde Scheldedorp op te vangen met onder meer een permanente tentoonstelling over Doel en de havenuitbreiding.
Vrijbuiter kwam vorig jaar in het nieuws toen ze de oude gemeenteschool van Doel kraakten. Ze deden dit uit protest tegen de leegstand en verkrotting. Na overleg met de gemeente kreeg de actiegroep de school voor een symbolische huurprijs toegewezen.

De naam 'De Doolen' verwijst naar de oude naam van Doel zoals die voorkomt op de oudste landkaarten. Vrijwilligers hebben de school nu gerenoveerd om er groepen op te vangen. Aansluitend zorgt een gids voor een rondleiding door het dorp. Ook jeugdbewegingen kunnen er terecht voor een bivakplaats.