WASHINGTON _ Het gaat de laatste jaren iets beter met de bestrijding van de armoede, maar het houdt niet over. Nog steeds leven er meer dan een miljard mensen onder de armoedegrens. De Wereldbank dringt daarom aan op snelle maatregelen van de rijke landen.
Uit het rapport World Development Indicators 2001 van de bank blijkt dat het aantal mensen dat in armoede leeft in de jaren negentig is afgenomen van 1,276 miljard naar 1,175 miljard. Zij moeten dagelijks rondkomen met nog geen dollar per dag. De afname deed zich voornamelijk voor in het oosten van Azië, met name in China en India. Over de hele wereld sterven jaarlijks tien miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar, 113 miljoen kinderen gaan niet naar school. Vooral in Afrika blijft de situatie zorgelijk. De landen daar redden het dan ook niet zonder hulp van buitenaf.

De Wereldbank spreekt van een ernstige situatie, maar is hoopvol over een betere toekomst. Wel moeten de rijke landen dan meer geld uittrekken voor de Derde Wereld. Ze zouden 0,7 procent van hun bruto nationaal product moeten bestemmen voor ontwikkelingshulp. Nu doen maar vier landen dat. Dat zijn Nederland, Denemarken, Noorwegen en Zweden. De rijke landen halen gemiddeld 0,24 procent.

subsidies

Een ander euvel vormen de enorme subsidies die de rijke landen aan hun eigen ondernemingen verstrekken. Alleen al in de landbouw gaat het jaarlijks om 300 miljard dollar. Dat bedrag is net zo hoog als het bruto nationaal product voor heel Afrika.

Qatar

De Wereldbank riep de Wereldhandelsorganisatie (WTO) op zich bij de komende handelsronde in Qatar vooral te richten op ontwikkelingslanden. Het wegnemen van handelsbelemmeringen kan ontwikkelingslanden jaarlijks 100 miljard dollar opleveren, zo zei topeconoom Nicholas Stern van de Wereldbank. Er is reden tot optimisme dat de handelsronde in Qatar, die in november plaatsvindt, daadwerkelijk tot 'Development Round' wordt gebombardeerd, aldus Stern.

Een eerste aanzet is volgens hem al gegeven met de vrije markttoegang voor de minst ontwikkelde landen tot Europa, waarover de EU-lidstaten begin dit jaar een akkoord bereikten. Ook de pogingen van het Amerikaanse continent om een vrijhandelszone te creëren, verwelkomde de topeconoom. Volgens Stern is echter meer aandacht voor ontwikkelingslanden een plicht.

De armste landen in de wereld zijn Ethiopië, Burundi en Sierra Leone. Het gemiddelde inkomen is daar nog geen 130 dollar per jaar. Zwitserland is met een kleine 40.000 dollar per hoofd van de bevolking het rijkst, gevolgd door Noorwegen, de Verenigde Staten, Denemarken, Japan, Zweden en Duitsland.