Europa, dat in vergelijking met de Verenigde Staten erg goedkope gastarieven geniet, zal tegen 2020 te maken krijgen met een stijging van de gasprijs van minstens 20 procent. Dat zegt een studie van het onderzoeksbureau A.T. Kearney.
Die stijging zal het gevolg zijn van het stijgende gasverbruik van de gezinnen, het risico op schaarste en de concurrentie tussen Europa, China en India om aan aardgas uit Rusland te geraken.

Volgens de schattingen van de Europese Commissie zou het Europese gasverbruik tegen 2020 26 procent toenemen.

De stijging van het verbruik, gekoppeld aan een daling van de gasproductie in de Noordzee, zal Europa dwingen, nog meer dan vandaag, over te gaan tot het invoeren van gas uit Rusland, Noorwegen, Algerije en Nigeria, maar ook uit Qatar, en zelfs Iran, aldus Laurent Dumarest, die mee aan de studie schreef.

Hij verwacht een sterke concurrentie tussen Europa, China en India om Russisch gas te verkrijgen. Bovendien zou het gebrek aan investeringen in de infrastructuur in Europa voor capaciteitsproblemen kunnen zorgen.

België, dat in Zeebrugge over de tweede grootste gasterminal van Europa beschikt, zou zijn strategisch belang kunnen zien afnemen in verband met de doorvoer van aardgas. Dat komt door geplande investeringen van Duitsland (de