SP.A vraagt een doorlichting van het sociaal huurbesluit. Huurders van sociale woningen betalen tot 26 percent meer dan vorig jaar. De Vlaamse SP.A-parlementsleden Michèle Hostekint en Else De Wachter vragen dat Vlaams minister van Wonen, Marino Keulen (Open Vld), het sociaal huurbesluit bijstuurt.
De Vlaamse regering keurde vorig jaar een nieuw kaderbesluit over de sociale huur goed. In dat besluit stonden de betaalbaarheid van de woning en de transparantie van de huurprijsberekening centraal. De huurprijs wordt berekend op basis van het gezamenlijk belastbaar inkomen en de kwaliteit van de woning. Binnen de regering was er een afspraak dat de huurprijs van een sociale woning met maximum 5 procent mocht stijgen bij een gelijkblijvend loon.

Maar dat strookt niet met de realiteit, meent SP.A. ‘Sommige huurprijzen stijgen echt dramatisch, tot wel 26 percent', zeggen ze. Michèle Hostekint wijst er verder op dat mensen die pas gescheiden zijn, ouders in een co-ouderschapssysteem en gepensioneerden vaak teveel moeten betalen.

Gepensioneerden

Hostekint en De Wachter stelden vast dat de huurprijs van pasgepensioneerden vroeger automatisch werd herberekend, maar dat dit nu niet meer gebeurt. ‘Omdat de meeste inkomens op dat ogenblik toch drastisch dalen, moeten veel gepensioneerden in deze overgangsfase hun spaarcenten aanspreken om hun huur te kunnen blijven betalen’, stellen ze.

Hostekint en De Wachter vragen dat de huurprijzen worden herberekend op het moment dat één van de inwonenden op pensioen gaat.

Naast een bijsturing van het sociaal huurbesluit, willen de parlementsleden dat er tegen 1 juli 2008 een grondige evaluatie van het besluit komt.