Premier Guy Verhofstadt roept iedereen op zijn verantwoordelijkheid op te nemen en zelfbeheersing aan de dag te leggen. 'Vandaag is het 30 januari 2008, niet 2009', zei Verhofstadt voor de gestelde lichamen.
Hij herhaalde de nood aan een staatshervorming, maar waarschuwde dat er geen ruimte is voor een federale bonus voor de regio's bovenop het overhevelen van bevoegdheden en middelen.

De premier kwam onmiddellijk terug op zijn speech op het Paleis van een jaar geleden. Toen benadrukte hij de noodzaak van een nieuwe, grondige staatshervorming. Zijn uitgangspunt bleef intussen ongewijzigd: ons land heeft nood aan een nieuw evenwicht met sterkere regio's in een sterkere federale staat.

Verhofstadt herhaalde ook zijn stelling dat de hervorming die momenteel wordt voorbereid, fundamenteel zal verschillen van de vorige stappen in de staatshervorming.

'Er zal geen ruimte voorhanden zijn om te doen wat we bijna altijd hebben gedaan, namelijk om bovenop het overhevelen van nieuwe bevoegdheden en dito financiële middelen, nog een federale bonus of federaal extraatje aan de gewesten en gemeenschappen toe te kennen', aldus de premier.

Hij haalde daarbij het rapport van het Internationaal Muntfonds aan, dat 'nog nadrukkelijker dan vorig jaar stelt dat alle entiteiten de volle financiële verantwoordelijkheid moeten dragen voor hun beleidsdaden (...) Er is derhalve geen plaats voor een hervorming die zou neerkomen op een verdere uitholling van de federale financiële mogelijkheden, en die op een of andere omfloerste manier een terugkeer zou betekenen naar de vermaledijde oude wafelijzerpolitiek', luidde het.

Daarnaast greep Verhofstadt de voorspelling van de economische groei - 'een bescheiden 1,6 procent' - aan om te pleiten voor actie. Dat komt volgens hem neer op meer hervormingen om meer jobs te creëren. Daarbij riep hij iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en stelde hij dat iedereen met iedereen moet samenwerken. 'Onder meer om de sociale rust te bewaren'.

Hij merkte daarbij op dat de sociale partners, en de vakbonden in het bijzonder, het afgelopen half jaar meermaals hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen, 'terwijl de politiek gewoon niet in staat was beslissingen te nemen. Ik hoop dat ze deze constructieve houding, in de aanloop naar de sociale verkiezingen, niet laten varen'.

Het is volgens de premier tijd om de tegenstellingen op te bergen, 'tijd dat we samen denken en werken aan maatregelen en hervormingen die wellicht pas op langere termijn resultaten zullen opbrengen'. Daarbij riep hij op tot zelfbeheersing. 'Vandaag is het 30 januari 2008, niet 2009' zei hij in een verwijzing naar de regionale en Europese verkiezingen van volgend jaar.

'De burgers van dit land verwachtingen in de komende maanden dat we ploegen en handelen en de problemen aanpakken die al te lang op een oplossing hebben liggen wachten', ging Verhofstadt voort. Hij doelde daarmee in de eerste plaats op het opstellen van een begroting in evenwicht en 'het gieten van nieuwe, stevige fundamenten onder onze federale staat'.